De geschiedenis

De Overdinkelse Muziekkoepel werd gebouwd in 1953. Plaatselijke aannemer Johannes Stoevenbeld Koepeltekening kleinervervaardigde als laagste inschrijver dit fraaie buitenpodium voor de bouwsom van ruim 2000 gulden. De bewoners van Overdinkel sprokkelden toen met een huis-aan-huis collecte zo’n 1550 gulden bij elkaar. In die tijd een flink offer van de veelal arme dorpsbewoners voor een gezamenlijk doel. Het ontbrekende geld legde de gemeente Losser bij.
Ook nam de gemeente het onderhoud op zich. Lange tijd verzorgden verenigingen op zomeravonden zang- en muziekuitvoeringen. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw kwam helaas de klad er in en ook aan onderhoud werd niet veel meer gedaan. In het jaar 1998 was er sprake van dat de Muziekkoepel in Overdinkel zou verdwijnen. Alsof de bevolking wakker schrok zo heftig werd er gereageerd op dit bericht.  Het actiecomité ‘Behoud Muziekkoepel Overdinkel’ werd opgericht  en samen met de  Dorpsraad ging men met het gemeentebestuur aan de slag. Na veel overleg en toezeggingen van plaatselijke verenigingen, die zich garant stelden voor een terugkerend jaarprogramma en met financiële hulp van gemeente en provincie, is het gelukt dit fraaie bouwwerk te behouden. Een deel van het werk moest door vrijwilligers worden gedaan, zoals het aanleggen van de pleinbestrating. In 2002 is onder beheer van een geïnstalleerde Stichting Muziekkoepel Overdinkel de gerestaureerde Koepel teruggegeven aan de Overdinkelse bevolking. Na een schuchter begin sluiten de bewoners van Overdinkel dit evenement en de fraaie accommodatie weer in hun armen. Dit valt af te lezen aan de belangstelling tijdens de concerten, de bijdragen verkregen door een jaarlijkse huis-aan-huis collecte,  vele donateurs en sponsoren. Samengevat een staaltje van saamhorigheid en doorzettingsvermogen. koepel postkaart

koepel vroeger    koepel postkaart 2


oude koepel


actiecomite 98 2koepel boven


koepel bestuur met roy kleinekrant koepel

kerstkaart 2006