Opbrengst collecte 2022

Collecte muziekkoepel Overdinkel

Overdinkel – In de week van 4 tot en met 9 juli  collecteerden in Overdinkel  veel vrijwilligers voor Stichting Muziekkoepel Overdinkel. Zij haalden samen € 1347,07 op! Het bestuur van de stichting bedankt alle collectanten voor hun inzet en de gulle gevers voor hun bijdrage. Doordat er geen subsidie wordt ontvangen is de stichting financieel afhankelijk van de jaarlijkse collecte, donateurs en sponsoren. Het ingezamelde bedrag zal worden besteed aan het onderhoud van de koepel