Welkom op onze website

De muziekkoepel in Overdinkel is een uniek gebouw in de gemeente Losser, maar ook in de regio. Waren er vijftig jaar geleden nog vele koepels te bewonderen, onder andere in Twente, tegenwoordig zijn ze schaars geworden. Het beheer en het onderhoud van de muziekkoepel (anno 1953) is in handen van de ‘Stichting Muziekkoepel Overdinkel’. Eèn van de doelstellingen van deze Stichting is behouden van dit unieke houten bouwwerk voor de toekomst en voor de dorpsgemeenschap. Verder verzorgt een team van vrijwilligers elk jaar weer vele optredens. Koren, muziekverenigingen, orkesten en (Big)bands geven elk zomerseizoen weer concerten op één van de mooiste plekjes van Overdinkel. Iedereen is van harte welkom!

De muziekkoepel staat op de hoek van de Spinnersweg met de ds. Pasmastraat.