Collecte en donaties op ‘afstand’ een succes

De collecte en inning van de donaties ging dit jaar niet door in verband met Corona. In de media hebben we de mensen opgeroepen om een bedrag via de bank over te maken in plaats van de huis-aan-huis collecte. Veel mensen hebben hieraan gehoor gegeven. Er kwam € 100 binnen. Geweldig. De donateurs werd ook gevraagd hun bijdrage per bank over te maken. Hieraan is door een heel groot deel van de donateurs gehoor gegeven. Tot nu toe is € 776 overgemaakt. Een geweldig resultaat. Dit toont maar weer eens aan dat de muziekkoepel in Overdinkel een plaats heeft in de harten van de inwoners. Mensen, bedankt!!!