Collecte Muziekkoepel

Collecte voor muziekkoepel Overdinkel

Van maandag 30 augustus tot en met zaterdag 4 september zal de jaarlijkse collecte worden gehouden door de stichting Muziekkoepel Overdinkel. De collecte is de grootste bron van inkomsten en daarom van groot belang. De opbrengst dit jaar zal vooral worden besteed aan het onderhoud van de muziekkoepel. Dit blijft nodig, ook al zijn er geen optredens vanwege corona. Na de collecte worden de donateurs bezocht voor hun jaarlijkse bijdrage.

De collecte heeft € 1112,45  opgebracht. Daarvoor hartelijk dank!!!