Opbrengst collecte

In de week van 10 tot en met 15 juni  collecteerden in Overdinkel  veel vrijwilligers voor Stichting Muziekkoepel Overdinkel. Zij haalden samen €  1424,29  op! Het bestuur van de stichting bedankt alle collectanten voor hun inzet en de gulle gevers voor hun bijdrage.

Doordat er geen subsidie wordt ontvangen is de stichting financieel afhankelijk van de jaarlijkse collecte, donateurs en sponsoren. Het ingezamelde bedrag zal worden besteed aan het onderhoud van de koepel.

In de loop van de volgende (twee) weken worden de donateursbijdragen opgehaald.